HELIOS Monitoring

Modul HELIOS Monitoring v informačním systému HELIOS Green slouží ke kontrole správnosti zpracování dat, pomáhá dodržování procesních postupů nebo informuje o průběhu zpracování. Funkcionalita umožňuje definovat kontrolní body ve zpracování nebo procesu a ty následně periodicky kontrolovat.

Pod kontrolními body si lze představit například nerealizované doklady, nezaúčtované doklady, chybně vyplněné doklady, nezpracované importy/exporty, chyby v auditlogu, atd.
Výsledkem monitoringu je email odeslaný na odpovědné pracovníky s podrobnými informacemi o nalezeném problému včetně seznamu problematických záznamů v různých formátech, např. MS Excel.

Modul je možné využít i na informační podporu procesů ve formě pravidelně odesílaných emailů obsahujících statistické informace o průběhu zpracování.

Monitoring lze provádět i na okolních systémech dostupných z SQL serveru, kde běží databáze HELIOS Green!

Co mohu kontrolovat?

 • Záznamy v libovolném pořadači dle uloženého filtru nebo šablony (případně kombinace obou)
 • Záznamy v libovolném pořadači dle podmínek v integritním omezení
 • Data v HELIOS dostupné pomocí SQL příkazu
 • Data ve všech systémech, dostupných pomocí SQL příkazu ze serveru, na kterém běží HELIOS
 • Obsah souborových složek

Přínosy řešení

 • Možnost odhalit problémy, ještě než se stanou vážnými
 • Možnost kontrolovat proces v kterémkoli bodu, pokud je interpretovatelný v dostupných datech
 • Možnost kontroly dat nacházejících se i mimo HELIOS Green
 • Možnost aktivního způsobu informování uživatele o stavu procesu

Výhody řešení

 • Všechny kontroly na jednom místě
 • Udržování historie provedených monitoringů
 • Distribuce informace v HTML emailu i v datovém souboru
 • Lze využít jako jednoduchý nástroj pro export dat
 • Podpora CSS, HTML
 • Možnost rychlých úprav vzhledu pomocí hlaviček a patiček
 • Integrovaný plánovač spouštění monitoringu

Prezentace ke stažení

Monitoring

Základním prvkem řešení je definice monitoringu, který provádí vyhodnocení klíčového bodu a na základě výsledku sestaví informační email, který může obsahovat i jednu nebo více příloh se seznamem problematických záznamů.

 • Využití standardních filtrů a šablon v kontrolním skriptu
 • Možnost zápisu vlastního SQL dotazu včetně uložené procedury vracející výsledek do kontrolního skriptu
 • Podpora HTML značek a CSS pro formátování výstupu
 • Definice příjemců a odpovědných osob
 • Generování příloh emailu na základě kontrolních skriptů ve formátech XLS, XLSX, CSV, TXT, DBF 

Příklady kontrolních skriptů

Objekty HELIOS
<script type=“heg“ folder=“20385″ template=“10594″ filter=“10896″ output=“table“ filename=“Nerealizované doklady.xlsx“></script >
 
SQL příkaz
<script type=“sql“ output=“table“ check=“true“ filename=“Seznam PSČ.xlsx“>SELECT psc as [PSČ], mesto as [Město], posta AS [Pošta] FROM vw_kontrola_psc ORDER BY psc</script>
 
Kontrola souborové složky
<script type=“dir“ output=“table“ directory=“c:\import“ searchpattern=“*.xml“ count=“3″ minage=“10″></script>
 

Archiv

Každé vykonání kontroly je možné nechat zapisovat do archivu a zpětně si ověřit, v jakém stavu byl daný kontrolní bod v průběhu času.

 • Možnost zobrazení výstupu tak, jak byl odeslán emailem
 • Zachování informace kdy a komu byla informace odeslána
 • Možnost kontroly, zda monitoring probíhá

 

Plánovač

Plánovač umožňuje vytváření variabilních plánů pro provádění monitoringu. Každý monitoring je možno zařadit do více plánů spuštění a tím lze vytvářet velmi flexibilní pravidla pro kontrolu procesů.

 • Denní plány (spouští se každý den)
 • Týdenní plány (spouští se ve zvolených dnech týdne)
 • Měsíční plány (spouští se v konkrétní den v měsíci)
 • Možnost opakovaného spouštění během dne ve stanoveném intervalu
 • Možnost definice období platnosti plánu (datum od – do)

 

Styl

Pro formátování výstupu je možné zavést různé styly. Vzhled všech výstupů je pak možné hromadně změnit úpravou příslušného stylu. Styl je syntaxe CSS.
09 Monitoring - styl

 
 

Šablony

Pomocí šablon lze definovat jednotný předpis pro formátování hlavičky a patičky výstupu. Šablon je možné definovat více a pro různé monitoringy používat odlišný vzhled hlavičky a patičky odesílaného emailu.
08 Monitoring - hlavička
10 Monitoring - patička
 

Příklad vygenerované zprávy


Kontaktní formulář
  Opište prosím kód:captcha