Analýza výkonu HELIOS Green

Nabízíme službu provedení výkonové analýzy HELIOS Green.
Pokud se potýkáte s výkonovými problémy a nedaří se vám nalézt jejich příčinu, můžeme vám pomoci s řešením tohoto problému.

Co nabízíme?

Rychlé určení příčin potíží a vypracování návrhu na jejich řešení, díky tomu, že máme:

 • Vlastní metodiku pro identifikaci problémů na zakázkách používajících HELIOS Green
 • Dlouhodobé zkušenosti s laděním provozu HELIOS Green na zakázkách s velkými objemy dat
 • Detailní znalosti principů fungování HELIOS Green
 • Zkušenosti s komunikací s klíčovými uživateli a správci systému

Jak postupujeme

Sejdeme se s implementátorem a zjistíme:

 • Popis problémů na zakázce
 • Jaké moduly jsou nasazeny
 • Počet uživatelů
 • Míru integrace na okolní systémy
 • Realizované dovývoje a specifické funkcionality
 • Obecné informace o zakázce a vážnost situace

Sejdeme se se zákazníkem a zjistíme:

 • Popis problémů na zakázce z pohledu zákazníka
 • Informace o problémových procesech
 • Informace o HW a SW od správce
 • Informace o způsobu správy HELIOSu

Provedeme analýzu HW a SW prostředí na zakázce:

 • Verze Windows Serveru a SQL Serveru
 • HW parametry (RAM, CPU) serverů
 • Parametry úložiště databáze
 • Instalované aplikace na serverech
 • Konfigurace SQL serveru

Změříme výkon HELIOSu

 • Po dohodě se zákazníkem a implementátorem je stanoveno vhodné období pro komplexní monitoring SQL Serveru
 • Uživatelé vytvářejí subjektivní log problémů

Vyhodnotíme zjištěné informace a naměřené údaje

Jaké informace dostanete?

Výsledkem analýzy bude zpráva popisující aktuální stav HELIOS Green na zakázce:

 • Vyhodnocení zátěže, využití a konfigurace SQL Serveru
 • Vyhodnocení stavu indexů na databázi
  • Chybějící indexy
  • Zbytečné nebo chybně navržené indexy
 • Seznam neoptimálních dotazů z vysokou zátěží
  • Zdroj těchto dotazů (filtr, šablona, funkce, externí systémy)
  • Příčiny blokování a deadlocků
 • Příčiny problémů zaznamenané v uživatelském logu
 • Informace o nevhodné implementaci v .NET
 • Případné další nevhodné postupy z hlediska správy HELIOSu a zejména databáze

Součástí zprávy je i návrh opatření, která je potřeba provést k nápravě problémů.
Tuto závěrečnou zprávu s návrhy opatření projednáme s implementátorem i zákazníkem a provedeme optimalizaci navrženou ve zprávě.
Většinou se jedná o:

 • Optimalizace indexů
 • Optimalizace dotazů (šablon, filtrů, funkcí, uložených procedur, pohledů)
 • Návrh optimalizace problematických procesů
 • Návrh úprav implementace v .NET

V případě potřeby proběhne v průběhu optimalizace i konzultace s koncovými uživateli

Problém zpravidla není způsoben pouze jedním faktorem, ale většinou jde o kombinaci více různých, mnohdy zdánlivě nesouvisejících příčin.
Snažíme se tedy o komplexní pohled a odhalení případných souvislostí s dalšími procesy, funkcionalitami a nastaveními celého systému.

Jak dlouho to bude celé trvat?

Celá akce je rozdělena do 3 kroků:

 • Sledování provozu a měření výkonu
  • Cca 14 – 30 dnů
  • závisí na stavu a obchodních procesech na zakázce
 • Vypracování zprávy
  • Cca 3-4 dny, záleží na rozsahu
 • Optimalizace
  • Doba závisí na počtu a typu nalezených problémů

Celkově je třeba počítat s obdobím 30 – 60 dnů, kdy budou probíhat dílčí práce.

Co bude následovat?

Do budoucna je třeba počítat s tím, že nejde o jednorázovou akci.

I nadále je potřeba pravidelně sledovat a analyzovat stav databáze, zejména při změnách v procesech, dovývojích, integraci dalších systémů apod.

Jsme připraveni provést opakovanou kontrolu stavu na zakázce.

Kontaktní formulář
  Opište prosím kód:captcha